Excelenta in servicii medicale, alaturi de o echipa cu medici de elita.

Articole utile:
Facebook
Image Alt

Reguli de comportament in spital

Regulile de comportament ale pacienților în spital

Pacienții vor lua la cunoștință prevederile de ordine interioara care-i privesc și se vor angaja
să le respecte prin semnarea consimțământul informat. Regulile de ordine interioară cuprind
obligațiile pacienților în legătură cu modul lor de comportare pe perioada internării și sunt în
legătură cu următoarele aspecte:
•Prezentarea tuturor actele necesare la internare care să ateste calitatea de asigurat și
trimiterea de către medicul de familie (exceptând situațiile de prezentare în regim de urgență).
• Predarea fără întârziere a hainelor și încălțămintei de stradă la garderoba instituției sau
aparținătorului care îl însoțește, îmbrăcarea și purtarea echipamentului de spital (pijama, halat
și papuci de casă) pe toată durata internării și numai în interiorul instituției.
• Luarea la cunoștință, înțelegerea și respectarea tratamentului medical explicat de către
medicul curant pe care și-l asumă prin semnătură dată pe consimțământul informat.
• Informarea imediată a medicului curant / asistentei de salon în legătură cu orice modificare
apărută în evoluția stării sale de sănătate.
• Respectarea conduitei terapeutice, cooperarea la tratament; procurarea de medicamente din
afara instituției va fi permisă numai de medicul curant. • Pacienții vor avea o atitudine
respectuoasă față de personalului (ne) medical din instituție și vor fi obligați să păstreze
curățenia saloanelor, culoarelor și grupurilor sanitare și să respecte regulile de menținere a
curățeniei în instituție și regulile de ordine interioară: realizarea igienei corporale, aerisirea
sau curățenia în saloane, respectarea liniștii în perioadele de odihnă, nefolosirea telefonului
mobil în salon pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de odihnă, programul de servire
a meselor, păstrarea alimentelor alterabile, respectarea regulilor în legătură cu efectuarea
vizitelor, achitarea serviciilor cu plată.
• Respectarea integrității bunurilor din patrimoniul instituției, inventarul salonului sau a
secției și folosirea cu grijă și corectă a instalațiilor sanitare, electrice sau de orice fel la
dispoziție, în caz contrar obligându-se la plata daunelor produse (personal sau de către
aparținătorii și vizitatorii săi).
• În salon sunt interzise consumul alimentelor contraindicate de medicul curant sau a celor
alterabile, introducerea și consumul de băuturi alcoolice, fumatul sau jocurile de noroc.
• Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatoriu iar deplasările pentru
investigații și tratamente se vor face numai la indicația personalului medical. În afara
perioadelor stabilite pentru repaus sau a celor de vizită medicală, pacientul se poate deplasa
pentru recreere în curtea interioara a instituției.
• Pacienții au obligația de a avea un comportament corect în relațiile cu ceilalți bolnavi,
evitând încălcarea regulilor de disciplină, tulburarea liniștii și orice manifestare
necuviincioasă sau neadecvată. Nemulțumirile vor fi aduse la cunoștință pe un ton adecvat și
imediat ce este posibil asistentei de salon, medicului curant – care sunt obligați să asculte și să
rezolve orice plângere.
• Este cu desăvârșire interzisă părăsirea instituției fără bilet de voie semnat de medicul curant
și aprobat de medicul șef de secție (înlocuitorul său).

Reguli de comportament ale apartinatorilor in spital

• Accesul vizitatorilor se realizează în baza Cărții de Identitate sau alt document de
identificare.
• Numărul maxim de vizitatori admiși la un pacient este de două persoane.
• Se interzice vizitarea pacienților de către persoanele care prezinta simptome ale unei
boli infecto-contagioase (în special viroza respiratorie, boala diareică acută, boala
eruptivă, etc.).
• La intrarea în secție, vizitatorii vor avea echipament de protecție asigurat de spital:
halat sau pelerină, botoșei, iar în secțiile de terapie intensivă, vor avea în plus masca și
boneta.
• Se vor folosi circuitele și căile de acces semnalizate pentru vizitatori.
• Vizitatorii nu vor determina pacienții să iasă din incinta spitalului în ținuta de spital.
• Se vor respecta indicațiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în
funcție de specificul afecțiunii și al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate.
• Nu se vor aduce în spital alimente perisabile (creme, înghețată, ouă de casă, lapte de
casă, etc.).
• Vizitatorii vor respecta indicațiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile
aplicate în situații epidemiologice deosebite (carantină, etc.).
Vizitatorii nu au voie:
• Să se așeze pe patul pacientului.
• Să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, echipamentele
sau aparatura medicală.
• Să atingă recipientele inscripționate cu mesaje avertizoare de risc, de
exemplu pictograma de „risc biologic”.